1 - 9,48
1 zloty - 9,48 rubley
 
 
. .
 
 
     
 
/ /


XIV .


. : 4.18
: 11
: 5210
1
2
3
4
5
4 <-      ->  6